Kulturno društvo "Musica & Musica" utemeljeno je 1990 godine na inicijativu mladog venecijanskog dirigenta Marija Meriga sa namjerom širenja spoznaje o baroknoj muzickoj tradiciji, kako vokalnoj tako i instrumentalnoj, sa posebnim akcentom na venecijansku muzicku školu.

Sa tom namjerom formirani su i djeluju pod vodstvom maestra Meriga zbor "Accademia vocale di Venezia" i orkestar "Symphonia Veneziana" Pri sjedištu društva otvorena je i škola pjevanja koja obuhvaca idvidualne i skupne tecajeve za pocetnike i profesionalce, promovira muzicke inicijative i susrete raznih vrsta te nudi studijske odmore u inozemstvu.

Mnogi sadašnji i bivši ucenici su clanovi zbora kulturnoga društva, u kojem izvode skupne ali i solisticke dionice. U recentnoj su prošlosti zbor i orkestar, uz nastupe sa sve širim vivaldijanskim repertorijem, izveli Dixit Dominus HWV 232 G.F.Händela na Festivalu Dvaju Svijetova u Spoletu (Italija), prisustvovali na inauguraciji Mahler Musiksaal a Dobbiaco/Toblach te na svecanostima Svetoga Zena u bazilici sveca u Veroni.

Laskavi je uspijeh Requiema K 626 W.A. Mozarta održanog 15 veljace ove godine u bazilici Svetoga Marka u Veneciji. Ljeto 2001 pružilo je priliku ugodnog susreta sa Mozartovom opernom produkcijom sa izvedbama "Figarova pira", u kazalištu "C.Goldoni" u Veneciji i opere "Cosi fan tutte" ( u koncertnom obliku ).


Requiem RV 626 - W.A.Mozart - Crkva Frari - Venecija

Kalendar

Sjedište kulturnog društva

Maestro Mario Merigo

15 veljace- Requiem u Svetom Marku

XIII Venecijanski Festival "Viva Vivaldi" -Crkva od Milosti - Venecija